jyyk_logo1-2

JYVÄSKYLÄN YK-YHDISTYS

THE UNITED NATIONS ASSOCIATION OF JYVÄSKYLÄ

 

Jyväskylän YK-yhdistys ry (JyYK) on vuonna 2006 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, kuten kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteiden, toteutumista ja tunnetuksi tekemistä Jyväskylän seudulla. JyYK on Suomen YK-nuorten sekä Suomen YK-liiton jäsen.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään jyväskyläläisten osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisten kehityskysymysten osalta. Yhdistyksen pääasialliset toimintamuodot ovat tiedotustyö ja erilaisten tapahtumien järjestäminen hyödyntäen YK:n kansainvälistä teemavuotta ja YK:n teemapäiviä. JyYK toimii yhteistyössä Jyväskylän muiden kansainvälisyysjärjestöjen kanssa. Myös Jyväskylän yliopisto ylioppilaskuntineen (JYY) on tärkeä yhteistyökumppani.

Jatkamme viime vuosien hyvää linjaa ja pyrimme myös tänä vuonna olemaan entistäkin näkyvämpi toimija Jyväskylän järjestökentällä.

JyYKissä voit vaikuttaa – tule tekemään toiminnasta näköistäsi!

Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä
Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä17/10/2019 @ 11:46
Tänään vietetään YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi.

Tiesitkö, että vielä vuonna 1990 noin kolmannes maailman ihmisistä eli äärimmäisessä köyhyydessä, kun tänä päivänä vastaava osuus on noin kymmenen prosenttia. Köyhyys ei rajoitu vain alhaiseen tulotasoon, vaan on aina yksilöllinen tragedia, joka helposti rapauttaa turvaa tuovia elämän peruspilareita, esimerkiksi pääsyä hyvään koulutukseen, terveydenhuoltoon tai oikeudenkäyntiin.

Tämän vuoden teemana on keskittyä erityisesti lapsiin, perheisiin ja yhteisöihin köyhyyden poistamiseksi. Lapsuudenaikainen köyhyys haittaa kehitystä ja lisää alhaisen tulotason sekä huonomman terveydentilan todennäköisyyttä myös aikuisuudessa.

Töitä köyhyyden poistamiseksi on siis edelleen tehtävä, vaikka asiat ovat menneetkin eteenpäin.

---------

Today we celebrate the International Day for the Eradication of Poverty.

Did you know, that one third of the people lived in extreme poverty in 1990, but the share has decreased approximately to 10% until this day. Poverty doesn’t only mean low income but it also affects life in many ways. For example, it decreases the chance to access quality education, healthcare or justice.

The theme of this year is to empower children, families and communities to end poverty. Living in poverty hurts children’s development and increases the probability of low income and health in adulthood.

All in all, we need to act still to end poverty in its all forms, everywhere in the World.