jyyk_logo1-2

JYVÄSKYLÄN YK-YHDISTYS

THE UNITED NATIONS ASSOCIATION OF JYVÄSKYLÄ

 

Jyväskylän YK-yhdistys ry (JyYK) on vuonna 2006 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, kuten kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteiden, toteutumista ja tunnetuksi tekemistä Jyväskylän seudulla. JyYK on Suomen YK-nuorten sekä Suomen YK-liiton jäsen.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään jyväskyläläisten osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisten kehityskysymysten osalta. Yhdistyksen pääasialliset toimintamuodot ovat tiedotustyö ja erilaisten tapahtumien järjestäminen hyödyntäen YK:n kansainvälistä teemavuotta ja YK:n teemapäiviä. JyYK toimii yhteistyössä Jyväskylän muiden kansainvälisyysjärjestöjen kanssa. Myös Jyväskylän yliopisto ylioppilaskuntineen (JYY) on tärkeä yhteistyökumppani.

Jatkamme viime vuosien hyvää linjaa ja pyrimme myös tänä vuonna olemaan entistäkin näkyvämpi toimija Jyväskylän järjestökentällä.

JyYKissä voit vaikuttaa – tule tekemään toiminnasta näköistäsi!

Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä
Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä17/05/2020 @ 16:30
(In English Below)
Tänään 17.5 vietetään maailman telekommunikaatio- ja tietoyhteiskuntapäivää. Päivän tarkoitus on muistuttaa ja tiedottaa tieto- ja viestintäteknologioiden merkityksestä yhteiskunnalle. 17. toukokuuta on myös YK:n alaisen Kansainvälinen televiestintäliitto ITU:n (International Telecommunication Union) vuosipäivä.

Tieto- ja viestintäteknologia voi auttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Se lisää tiedon ja palveluiden saavutettavuutta ja auttaa sosiaalisessa ja taloudellisessa osallistumisessa. Nykyisen COVID-19-pandemian ja eristäytymisen aikana tietoliikenneyhteydet lienevät tärkeämpiä kuin koskaan. Näistä syistä olisikin tärkeää tuoda tätä teknologiaa myös kehittyvien maiden saataville eli kaventaa niin sanottua digitaalista kuilua. ITU on myös mukana YK:n ympäristötavoitteiden toteuttamisessa, muun muassa mahdollistamalla ilmastodatan keräämistä ja levittämistä.
Aiheesta voit lukea lisää täällä: https://www.un.org/en/observances/telecommunication-day
---
Today (May 17th) is the World Telecommunication and Information Society Day. The purpose of the day is to remind and inform of the importance of information and communications technologies to society. May 17th is also the anniversary of the International Telecommunication Union, a United Nations agency.

Information and communication technology can help achieve UN’s sustainable development goals. It increases the accessibility of information and services and helps with social and economic participation. During the current COVID-19 pandemic, these connections may be more important than ever. For these reasons it is important to ensure the access of developing countries to this technology and bridge the so-called digital divide. ITU is also involved with UN’s climate goals, for example by enabling the collection and spreading of climate data.
You can read more about the topic here: https://www.un.org/en/observances/telecommunication-day