jyyk_logo1-2

JYVÄSKYLÄN YK-YHDISTYS

THE UNITED NATIONS ASSOCIATION OF JYVÄSKYLÄ

 

Jyväskylän YK-yhdistys ry (JyYK) on vuonna 2006 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, kuten kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteiden, toteutumista ja tunnetuksi tekemistä Jyväskylän seudulla. JyYK on Suomen YK-nuorten sekä Suomen YK-liiton jäsen.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään jyväskyläläisten osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisten kehityskysymysten osalta. Yhdistyksen pääasialliset toimintamuodot ovat tiedotustyö ja erilaisten tapahtumien järjestäminen hyödyntäen YK:n kansainvälistä teemavuotta ja YK:n teemapäiviä. JyYK:n toimii yhteistyössä Jyväskylän muiden kansainvälisyysjärjestöjen kanssa. Myös Jyväskylän yliopisto ylioppilaskuntineen (JYY) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Jatkamme viime vuosien hyvää linjaa ja pyrimme myös tänä vuonna olemaan entistäkin näkyvämpi toimija Jyväskylän järjestökentällä.

JyYK:ssä voit vaikuttaa – tule tekemään toiminnasta näköistäsi!

 

 

 

Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä

Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä21/03/2018 @ 13:00

Hyvää maailman metsäpäivää! Maailman metsäpäivää vietetään, jotta muistaisimme metsien korvaamattoman merkityksen elämäämme. Metsät peittävät maapinta-alasta kolmanneksen tarjoten meille ruokaa, energiaa ja puhdasta ilmaa, sekä toimivat myös rentoutumisen ja virkistyksen lähteinä.

Alla olevasta linkistä löydät interaktiivisen kartan, jolla voit tutkailla metsien tilan muutosta viimevuosien aikana.

Happy International Day of Forests! The International Day of Forests is held to raise awareness of the vital role that forests play in our lives. Forests cover 30% of the Earth land mass and provide us food, energy and pure air.

From the link below you can find an interactive map where you can see the evolution of forests during last years.

http://www.globalforestwatch.org/map/3/-21.57/-38.22/ALL/terrain/loss,forestgain/607,556,580,592?tab=analysis-tab&begin=2001-01-01&end=2017-01-01&threshold=30&dont_analyze=true

Photo by Paul Summers on Unsplash