jyyk_logo1-2

JYVÄSKYLÄN YK-YHDISTYS

THE UNITED NATIONS ASSOCIATION OF JYVÄSKYLÄ

 

Jyväskylän YK-yhdistys ry (JyYK) on vuonna 2006 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, kuten kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteiden, toteutumista ja tunnetuksi tekemistä Jyväskylän seudulla. JyYK on Suomen YK-nuorten sekä Suomen YK-liiton jäsen.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään jyväskyläläisten osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisten kehityskysymysten osalta. Yhdistyksen pääasialliset toimintamuodot ovat tiedotustyö ja erilaisten tapahtumien järjestäminen hyödyntäen YK:n kansainvälistä teemavuotta ja YK:n teemapäiviä. JyYK toimii yhteistyössä Jyväskylän muiden kansainvälisyysjärjestöjen kanssa. Myös Jyväskylän yliopisto ylioppilaskuntineen (JYY) on tärkeä yhteistyökumppani.

Jatkamme viime vuosien hyvää linjaa ja pyrimme myös tänä vuonna olemaan entistäkin näkyvämpi toimija Jyväskylän järjestökentällä.

JyYKissä voit vaikuttaa – tule tekemään toiminnasta näköistäsi!

14/02/2020 @ 17:00
  • 28
  • 2
19/11/2019 @ 18:00
  • 57
  • 4
11/11/2019 @ 16:57
  • 16
  • 0
24/10/2019 @ 14:35
  • 31
  • 0
23/10/2019 @ 9:48
  • 13
  • 0
Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä
Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä20/02/2020 @ 7:00
Tänään 20.2. vietetään kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää. Teemapäivällä YK muistuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden olevan keskeistä rauhallisen ja menestyksekkään yhteiselon turvaamiseksi maailmassa. YK:n Kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää on vietetty vuodesta 2007 alkaen ja tänä vuonna teemana on eriarvoisuuden kuilun poistaminen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Maailmanlaajuinen kehityksen ja ihmisarvon edistäminen on YK:n keskeinen tehtävä. Tätä tuetaan parantamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa, turvaamalla alkuperäiskansojen oikeuksia sekä poistamalla esteitä, joita ihmiset kohtaavat sukupuolensa, ikänsä, rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, kulttuurinsa tai vammansa takia. YK:n alaisen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kautta sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistetään myös työn ja palkkauksen alueilla. Esimerkiksi tällä hetkellä yli 60% maailman kaikista työntekijöistä puuttuu kokonaan työsopimus.

Teemapäivän kotisivu: https://www.un.org/en/observances/social-justice-day

// IN ENGLISH:
Today, February 20th, is the World Day of Social Justice. With this theme day, UN reminds us of the importance of social justice for the peaceful and prosperous coexistence in the world. The World Day of Social Justice has been celebrated since 2007 and the theme of this year is closing the inequalities gap to achieve social justice.

The promotion of global development and human dignity is an essential mission for UN and social justice is advanced by removing barriers that people face because of gender, age, race, ethnicity, religion, culture or disability. With the International Labour Organization, social justice is also promoted in work, employment and salaries.