jyyk_logo1-2

JYVÄSKYLÄN YK-YHDISTYS

THE UNITED NATIONS ASSOCIATION OF JYVÄSKYLÄ

 

Jyväskylän YK-yhdistys ry (JyYK) on vuonna 2006 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteiden ja päämäärien, kuten kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoitteiden, toteutumista ja tunnetuksi tekemistä Jyväskylän seudulla. JyYK on Suomen YK-nuorten sekä Suomen YK-liiton jäsen.

Toiminnallaan yhdistys pyrkii lisäämään jyväskyläläisten osallistumis – ja vaikuttamismahdollisuuksia kansainvälisten kehityskysymysten osalta. Yhdistyksen pääasialliset toimintamuodot ovat tiedotustyö ja erilaisten tapahtumien järjestäminen hyödyntäen YK:n kansainvälistä teemavuotta ja YK:n teemapäiviä. JyYK:n toimii yhteistyössä Jyväskylän muiden kansainvälisyysjärjestöjen kanssa. Myös Jyväskylän yliopisto ylioppilaskuntineen (JYY) ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Viime vuonna juhlimme 70-vuotiasta YK:ta. Juhlahumu jatkuu meillä Jyväskylässä myös tänä vuonna, sillä vuosi 2016 on juhlavuosi kymmenen vuotta täyttävälle JyYKille. Jatkamme viime vuosien hyvää linjaa ja pyrimme myös tänä vuonna olemaan entistäkin näkyvämpi toimija Jyväskylän järjestökentällä.

JyYK:ssä voit vaikuttaa – tule tekemään toiminnasta näköistäsi!

 

Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä

Jyväskylän YK-yhdistys / UN Association of Jyväskylä25/10/2016 @ 16:19

90 % maailman pikkutytöistä elää kehitysmaissa ilman hyvän elämän mahdollisuuksia. Koulutetut, terveet ja hyvinvoivat tytöt ovat avain YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

"Panostamalla tyttöjen oikeuksien toteutumiseen yhteiskunnista tulee vauraampia, koska koulutustaso nousee ja lapsi- ja äitiyskuolleisuus vähenevät. Tarjolla on myös mammuttisumma rahaa. YK:n väestörahaston laskelmien mukaan maailmantalous hyötyisi lähes 20 miljardia euroa, jos kaikki koulutuksen ulkopuolelle jäävät kymmenvuotiaat tytöt kävisivät edes yläasteen."