JyYK noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta GDPR. JyYKin tietosuojavastaava on kaudella 2018 varapuheenjohtaja Marianne Koikkalainen (makoikka@student.jyu.fi). Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, mikäli haluat tietojasi muokattavan tai poistettavan.