Kaikessa JyYK:n toiminnassa pyritään ottamaan huomioon ympäristö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Toimintaa mukautetaan jatkuvasti vastaamaan paremmin tavoitteita. Keskeistä on jatkuva toiminnan parannus.

Päämääränä on kommunikoida kestävään kehitykseen liittyvistä aihepiireistä. Omassa toiminnassaan JyYK pyrkii minimoimaan ympäristövaikutukset ja edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tähän pyritään asettamalla tavoitteita, seuraamalla suoriutumista ja asettamalla jatkuvasti uusia tavoitteita, jotta toiminta paranee.

Kaikki JyYK:n hallitukset jäsenet ovat vastuussa päämäärän ja tavoitteiden saavuttamisessa. Ympäristövastaava koordinoi, arvioi ja monitoroi toimintaa.

Vuoden 2017 tavoitteet ovat:

  • Lisätään ympäristöystävällisen ruoan tarjoilua JyYKin tapahtumissa. Suositaan lähiruokaa ja luomua. Tarjotaan myös vegaanivaihtoehtoja. Tavoite vuodelle 2017: 90 %
  • Kaikki tapahtumissa syntyvä jäte tulisi kierrättää asianmukaisesti. Tavoite vuodelle 2017: 100 %
  • Kannustetaan hallituksen jäseniä välttämään muovisten kauppakassien ostoa.
  • Kannustetaan hallituksen jäseniä syömään vähintään yksi kasvisruoka päivässä.

JyYK osallistuu vuosittain Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan ainejärjestöjen ympäristökilpailuun ja siitä tunnustuksena JyYKillä on JYY:n myöntämä ympäristömerkki (kuva).

Mikäli sinä haluat vaikuttaa JyYK:n toimintaan ja kestävän kehityksen osa-alueeseen, älä epäröi ottaa yhteyttä ympäristövastaavaamme!