jyyk_logo1.png

JYVÄSKYLÄN YK-YHDISTYS
THE UNITED NATIONS ASSOCIATION OF JYVÄSKYLÄ

Arktisen alueen hauraus ja poliittisen ympäristön kehitys

On sanottu, että jäiden sulaminen pohjoisella alueella nostaa merenpintaa maapallon toisella puolella. On sanottu, että ilmastonmuutos voi kiihtyä, jos ikiroudan alta vapautuu metaanikaasua nostaen maapallon lämpötilaa lisää. Huolien ja uhkien syyt tiedetään, mutta silti arktinen alue ja sen luonnonvarat kiinnostavat monia tahoja merkittävästi. Eräs näistä tahoista on Kiina.

Arktinen alue on korostunut etenkin 2010-luvulla yhtenä keskeisenä maailmanpolitiikan näyttämönä. Alueeseen on liitetty ympäristöön sekä turvallisuuteen kohdistuvia huolia. Arktinen alue on paitsi ainutlaatuinen, myös erittäin hauras ympäristönsä ja alueella korostuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten takia. Ilmastonmuutos on todettu olevan alueella nopeampaa ja rajumpaa kuin muualla maailmassa.

Ilmastonmuutos vauhdittaa merijään sulamista arktiksella, mikä vaikuttaa laivaliikenteen lisääntymiseen, sillä luonnonvarat tulevat olemaan yhä helpommin saatavilla tulevaisuudessa. Alueen kysymyksiä pyritään toki ratkaisemaan ja edistämään rauhanomaisuuteen pyrkivällä tavalla. Keskeisenä foorumina alueen päätöksenteossa toimii Arktinen neuvosto, jossa kokoontuvat alueen valtiot, ja keskeistä on myös alkuperäiskansojen edustus foorumissa. Neuvoston pyrkimyksenä on muun muassa edistää kestävää kehitystä sekä ympäristönsuojelua.

Vaikka arktisen alueen kysymyksiin pyritään löytämään ratkaisuja yhteisellä foorumilla, on alueen merkittävyys nostanut esiin uusien toimijoiden, kuten Kiinan, intressejä koskien luonnonvaroja ja merireittejä. Kiina on Arktisen neuvoston tarkkailijajäsen, eikä ole siten päätösvaltainen jäsen. Kiinan intressit ovat nousseet arktista kohtaan monista syistä. Merijäiden sulaminen tulee vapauttamaan keskeisiä merireittejä ja myös luonnonvarat kiinnostavat myös Kiinaa. Yhdysvaltain kansallisen geologian tutkimuskeskuksen vuoden 2008 arvioissa kerrotaan, että ”Arktikselta uskotaan löytyvän 13 prosenttia maailman löytymättömistä öljyvaroista sekä 30 prosenttia maakaasuvaroista. Myös kalavarannot kiinnostavat Kiinaa, sillä ylikalastus ja saasteet ovat syynä kalastajien siirtymiseen yhä kauemmas Kiinan valtion omilta vesiltä.

Arktisen alueen merkittävyydestä on puhuttu mediassa ja esimerkiksi kansalaisjärjestöt ovat ottaneet kantaa ympäristöllisiin asioihin, kuten öljykriisejä koskeviin huoliin. Jotta kestävä kehitys ja ympäristön reunaehdot turvattaisiin, on pyrittävä myös huolehtimaan ja vakuuttumaan siitä, että ulkopuoliset toimijat pelaavat ehdoilla jotka vastaisivat yhteisiä pelisääntöjä. Tässä yhteydessä esimerkiksi YK voi olla mukana kansainvälisten sopimusten luomisen osalta. Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella (2017-2019), Suomi voisi tuoda neuvoston toimintaan pitkäjänteisyyttä kuten WWF Suomen puheenjohtaja Liisa Rohweder on toivonut Suomen YK-liiton järjestämässä paneelikeskustelussa. Puheenjohtajamaat ja puheenjohtajuusohjelmat vaihtuvat parin vuoden välein, mutta olennaista olisi Rohwederin mukaan luoda enemmän pitkän aikavälin toimintaa ja seurantaa arktisen alueen politiikkaan. YK:n kestävän kehityksenkin tavoitteetkin ulottuvat vuoteen 2030 asti ja niitä on mahdollista käyttää suuntaviivoina tulevaisuuteen. Varsinkin arktisella alueella ympäristölliset, sosiaaliset, ja taloudelliset ulottuvuudet ovat oltava linjassa, jotta herkkä ja ainutlaatuinen ympäristö voidaan turvata edes jollain tasolla tulevaisuudessakin.

 

Toni Kuoremäki

Sihteeri / Secretary 2018

 

Abstract

The Arctic region has emphasized in a 2010s century as a one of the main political environments in the world politics, where environment and security are crucial questions. Area is special but also fragile and climate change is affecting there stronger than in any other region. Climate change is the reason for melting of ice, which is impacting as a increasing ship traffic, because natural resources will be more easily available in a near future. Even though there is contradictions considering the region and new actors out there, there is also a common forum. Main forum which coordinates and aims for peaceful solutions is called the Arctic Council. Arctic Council consists states and representation of indigenous people of the Arctic region.

Even though there is the Arctic Council, there is also new actors like China. Interests like natural resources and sea lanes in the Arctic tempts great powers. China is not plenipotentiary member in the Arctic Council. The Arctic region has been a crucial political topic in the media, and also non-governmental organizations have shared their opinion especially about environmental issues like oil crises. Sustainable development and environment are crucial preconditions which has to be taken seriously within every state in the Arctic region.

 

Kuva / Photo: Unsplash / William Bossen

Lähteet / Sources:

http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us

https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf

http://politiikasta.fi/kiina-tahyaa-pohjoiseen-kohti-arktista-aluetta

http://www.ykliitto.fi/uutiset-ja-tiedotus/uutisarkisto/arktisen-alue-muuttuu-jo-mutta-se-voidaan-viela-pelastaa

http://docplayer.fi/69388482-Arktisen-alueen-turvallisuus.html

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *