Globaalipolitiikan huippuvuosi 2015

  • tehnyt

Alkanut vuosi tulee olemaan kenties yksi kaikkein merkittävimpiä vuosia YK:n historiassa: nykyiset vuosituhattavoitteet tulevat päätökseen ja uudet post2015-tavoitteet lyödään lukkoon New Yorkissa, YK:n kehitysrahoituksen huippukokous järjestetään Addis Abebassa ja Pariisin ilmastokonferenssi pyrkii solmimaan uuden ilmastosopimuksen YK:n jäsenmaiden kesken. Lisäksi YK:n perustamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta.

Vuonna 2015 tullaan tekemään merkittävimmät kehityspoliittiset päätökset vuosikymmeniin ja niiden toteuttamiseen osallistuu koko maailma. Vuosi 2015 tuleekin määräämään merkittävästi globaalin kehityksen suuntaa näiden kolmen merkittävän kokouksen – Addis Abeba, New York, Pariisi – myötä.

Post2015

YK:n vuosituhattavoitteiden määräaika on umpeutumassa. Tänä vuonna päättyvät vuosituhattavoitteet (Millenium Development Goals) ja niiden toteutuminen ovat saaneet osakseen valtavasti kehuja, mutta myös paljon kritiikkiä. Tavoitteiden myötä on saatu paljon aikaan – äärimmäinen köyhyys on puolittunut ja esimerkiksi koulutuksessa on tapahtunut paljon edistystä maailmanlaajuisesti. Kuitenkin, maiden ja alueiden väliset suuret erot kehityksessä ovat herättäneet paljon kritiikkiä, sillä eriarvoisuus on lisääntynyt ympäri maailmaa. Lisäksi ilmasto- ja ympäristökysymysten marginaalinen rooli kehitystavoitteissa sekä kehityksen laatuun heikentävästi vaikuttanut tulosjohtaminen ovat aiheuttaneet huolta.

Uusien, paljon keskustelussa olleiden post2015-tavoitteiden on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alussa. Siinä, missä olemassa olevat vuosituhattavoitteet (MDGs) ovat keskittyneet lähinnä sosiaalisiin tavoitteisiin, pyritään uuden Post2015-agendan kohdalla globaalia ongelmakenttää ratkomaan kokonaisuutena: mukana tulevat olemaan sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kestävyys. Lisäksi uuden agendan ytimessä on universaalisuus, mikä tarkoittaa, että kehitystavoitteet koskevat jokaista valtiota – myös Suomea. Uusien kehitystavoitteiden keskiössä ovat erityisesti ilmastokysymykset sekä vaurauden keskittymisen haasteet.

Post2015-kehitysagendan valmistelut käynnistettiin kesällä 2012 Rio+20 huippukokouksessa. Viime kesänä asiaa käsittelevä työryhmä esitti 17 kestävän kehityksen tavoitta ja 169 alatavoitetta, jotka YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kokosi yhteen joulukuun synteesiraportissaan. Rahoitusneuvottelut huipentuvat Addis Abebassa kuluvan vuoden heinäkuussa järjestettävään konferenssiin ja lopulliset päätökset sopimuksesta tullaan tekemään syyskuun lopulla New Yorkin huippukokouksessa.
Myös YK-nuoret ovat osallistuneet post2015-keskusteluun tuomalla esiin suomalaisten nuorten näkemyksiä heille tärkeistä asioista tulevalla kehitysagendalla. Suomalaisten nuorten toiveista voi lukea lisää täältä.

Ilmastosopimus

Pariisissa joulukuussa 2015 järjestettävä ilmastokonferenssi pyrkii solmimaan uuden YK:n alle sijoittuvan ilmastosopimuksen, jota sovellettaisiin päästöjen vähentämiseen vuodesta 2020 eteenpäin. Konferenssi on tällä hetkellä kansainvälisen ilmastopolitiikan keskipisteessä ja sen solmimiseen osallistuvat kaikki YK:n jäsenmaat. Kansallisten ja alueellisten toimien rinnalla vaaditaan yhteinen tavoite, jota kohti pyrkiä.

Joulukuussa Perussa järjestetyt neuvottelut, joiden tarkoituksena oli luoda pohjaa Pariisin sopimukselle, osoittivat sen, että 194 maan on hyvin haastavaa löytää yhteisymmärrys ilmastonmuutokseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Pitkälliset pettymykset aiemmissa ilmastokokouksissa kasvattavat Pariisin kokouksen merkitystä ja nostavat toiveet sen onnistumiseksi korkealle. Seuraava sopimusluonnosten työstämiseen tähtäävä kokous järjestetään Genevessä 8.-13. helmikuuta. Pitkin vuotta järjestetyt neuvottelut huipentuvat Pariisin kokoukseen syyskuussa 2015.

YK:n kehitysrahoituksen huippukokous

The Third International Conference on Financing for Development järjestetään Addis Abebassa, Etiopiassa 13.-16. heinäkuuta 2015. Kokoukseen osallistuvat hallitukset, kansalaistoimijoita sekä yksityisen sektorin edustajia. Keskeisiä huolenaiheita ovat äärimäisen köyhyyden poistaminen, ihmisoikeudet sekä ympäristöllisesti kestävä kehitys. Valtioiden väliset keskustelut pyörähtävät käyntiin ensi viikolla. Ensimmäinen neuvottelukierros pidetään New Yorkissa 27.-29.1., toinen neuvottelukierros on huhtikuussa ja kolmas kesäkuussa. Heinäkuun huippukokouksessa päätökset lyödään lukkoon.

Miten sinä voit osallistua?

Action/2015 on maailmanlaajuinen järjestöjen yhteinen kampanja, jonka tavoitteena on tehdä post2015 – tavoitteet tutuksi kansalaisille ja vastata kysymyksiin: Mistä uusissa tavoitteissa on kyse? Mitä haluamme saada tavoitteilla aikaan? Mitä yksilö voi tässä prosessissa tehdä? Kampanjaan voit osallistua esimerkiksi käyttämällä hastahgia #action2015 tai käymällä kampanjan nettisivuilla.

Mari Tuokko
Kansainvälisen verkoston vastaava/Suomen YK-nuoret
Hallituksen varajäsen/JyYK

Minna Tikka
Tiedostusvastaava/Suomen YK-nuoret

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *