jyyk_logo1.png
jyyk header

Hallitus 2021

Iita Räsänen

Puheenjohtaja Iita Räsänen
chairperson@jyyk.org

Kuka? Olen Iita, kolmannen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelija ja samalla kolmatta vuotta JyYKin hallituksessa. Tänä vuonna minulla on kunnia toimia hallituksemme puheenjohtajana.

Mitä? Puheenjohtajana tehtäviini kuuluu kokousten vetämisen ja yhdistyksen edustamisen lisäksi mm. toiminnan suunnittelua, esityslistojen laatimista, apurahojen hakemista, yhteydenpitoa muiden paikallisjärjestöjen puheenjohtajiin sekä tietysti tapahtumien järjestämistä ja jossakin määrin viestintää.

Miksi? Olen tykännyt tehdä opintojen ohessa järjestötyötä ja koen JyYKin arvot, kestävän kehityksen ja rauhan edistämisen, itselleni sopiviksi.

Mitä haluaisit muuttaa? Haluaisin, ettei kenestäkään oletettaisi asioita pelkän ulkonäön perusteella.

Hannele Toivonen

Varapuheenjohtaja Hannele Toivonen
vicechair@jyyk.org

Kuka? Hannele Toivonen, yhteiskuntapolitiikan maisteriopiskelija ja JyYKin varapuheenjohtaja.

Mitä? Pestiini kuuluu puheenjohtajan ja koko hallituksen auttaminen. Tarvittaessa voin myös sijaistaa puheenjohtaa.

Miksi? Olen ollut JyYKissä mukana jo pitkään, sillä JyYKin edistämät arvot sopivat yhteen omieni kanssa ja on ollut mukava järjestää erilaisia aktiviteetteja noiden arvojen pohjalta. Lisäksi on ollut kiva olla osa rentoa ja samanhenkistä porukkaa.

Mitä haluaisit muuttaa? Jos voisin, pysäyttäisin ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon. Unelmieni maailmassa ihmiset eläisivät toisiaan ja elinympäristöään kunnioittaen.

Anne Saarinen

Sihteeri Anne Saarinen
secretary@jyyk.org

Kuka? Olen Anne Saarinen ja opiskelen toista vuotta yhteiskuntatieteitä Jyväskylän yliopistossa.

Mitä? Toimin sihteerinä eli hoidan kokousjärjestelyjä ja laadin kokousmuistiinpanoista kokouspöytäkirjan. Olen myös yleisesti mukana toiminnassa.

Miksi? Lähdin mukaan JyYK:n toimintaan, koska koen YK:n toiminnan tärkeäksi. Haluan myös oppia siitä lisää ja saada kokemusta yhdistyksessä toimimisesta.

Mitä haluaisit muuttaa? Haluan, että eriarvoisuuden kasvu loppuu ihmisten välillä. Haluan, että olisi enemmän avointa tietoa, jolla voisi ylläpitää ihmisten luottamusta päätöksentekoa kohtaan. Haluaisin myös JyYK:n olevan tunnetumpi yhdistys Jyväskylässä.

Liliya Zenina

Tiedottaja ja sidosryhmävastaava Liliya Zenina
stakeholders@jyyk.org

Kuka? Liliya Zenina, Jyväskylän Yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava  Olen sidosryhmien koordinaattori.

Mitä? Olen yhteyshenkilö mahdollisille yhteistyötahoille, järjestän ja valvon tapahtumia. Vastuualueni on myös Facebook ja julkaisut kotisivuillamme.

Miksi? Tuen YK:n tavoitteita. Erityishuomiona koulutuksen laatu, tasavertaisuus, terveys ja ympäristö. Liittymällä JyYKiin tavoitteeni on antaa tukea sitä tarvitseville, olla mukana YK-organisaation toiminnassa ja edistää sen tavoitteita, järjestää mielenkiintoisia tapahtumia ja saada aikaan merkityksellisiä keskusteluja.

Mitä haluaisit muuttaa? Haluaisin että ihmiset arvostaisivat ja kunnioittaisivat toisiaan enemmän. Haluaisin että kaikilla olisi samanlaiset oikeudet laadukkaaseen koulutuksen ja terveydenhuoltoon. Maailmassa tulisi olla enemmän rakkautta, välittämistä toisiaan ja luontoa kohtaan.

eevi

Ympäristövastaava Eevi Pihlatie
environment@jyyk.org

Kuka? Olen Eevi, ensimmäisen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelija ja JyYKin ympäristövastaava.

Mitä? Ympäristövastaavana esimerkiksi osallistun JYYn ympäristövaliokunnan kokouksiin, päivitän JyYKin ympäristöstrategiaa ja pidän huolen, että JyYK toimii sen mukaisesti.

Miksi? Lähdin mukaan JyYKin toimintaan, sillä JyYKin arvot kohtaavat omieni kanssa. Haluan myös oppia lisää järjestötoiminnasta, ja tutustua muihin samanhenkisiin ihmisiin.

Mitä haluaisit muuttaa? Haluaisin, että maailma olisi tasa-arvoinen paikka elää kaikille.

Maria Nefeli

Kehitysyhteistyökoordinaattori Maria Nefeli Marouli
development@jyyk.org

Kuka sä oot? Olen Maria Nefeli Marouli ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa kasvatustieteen ja psykologian laitoksella. Olen ensimmäistä vuotta YK-yhdistyksen hallituksen jäsenenä Jyväskylässä kehitysyhteistyökoordinaattorina.

Mitä sinä olet mukana Jyykissä? Kehitysyhteistyön koordinaattorina vastaan osallistumisesta ylioppilaskunnan alakomiteaan liittyviin kokouksiin ja teen yhteistyötä nepalilaisten nuorten koulutusta edistävän ja tukevan sidosryhmäyhdistyksen kanssa.

Miksi olet Jyykissä? Kannatan YK:n arvoja ja ajatusta luoda yhtenäinen maailma, jossa vallitsee rauha, avoimuus ja kunnioitus. Koulutus, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeimpiä asioita, joten Jykin kautta voin olla aktiivisemmassa roolissa näiden arvojen edistämisessä ja globaalien asioiden päivittämisessä tältä osin.

Mitä haluat muuttaa? Haluan itse olla muutos, jonka haluan nähdä tässä maailmassa. Erityisesti tasa-arvon ja tasapuolisuuden edistäminen, kunnioitus itseämme, muita ja ympäristöä kohtaan, avoimuus sidosryhmien välillä, yhteistyön lisääminen ja kilpailun vähentäminen ovat asioita, joita tahtoisin vaikuttaa.

Lauri Voutilainen

Talous- ja jäsenrekisterivastaava Lauri Voutilainen
finance@jyyk.org

Kuka olet? Olen Lauri ja opiskelen taloustiedettä. Tämä on neljäs vuoteni JyYKissä.

Miksi olet JyYKissä? Olen ollut mukana JyYKin toiminnassa aiemmin ja pidin siitä.

Mitä teet JyYKissä? Tänä vuonna olen talousvastaava ja jäsen- ja tietoturvavastaava. Olen vastuussa yhdistyksen rahoista ja teen kirjanpidon, ja vastaan jäsenrekisteristä.

Mitä haluaisit muuttaa? Haluaisin edistää kaikkia YK:n tavoitteita.

Yusuf Shaymardanov

Equality coordinator Yusuf Shaymardanov
equality@jyyk.org

Who are you? Yusuf Shaymardanov, Doctoral student at JSBE. I am the Board member and Equality Coordinator at JyYK.

What are you involved in JyYK? In addition to my Board member responsibilities I also represent JyYk at UN Youth of Finland. There I serve as a Youth and Peace Coordinator.

Why are you in JyYK? It Is my second year as a Board member at JyYK and I have witnessed that it is a good platform to promote my beliefs and values, which align with goals of JyYK and UN.

What do you want to change? Equality among all people of background.