jyyk_logo1.png
jyyk header

Nico Käräjäoja, puheenjohtaja

… jonka tavoitteena on kehittää yhdistyksen toimintaa eteenpäin ja oppia samalla itsekin jotain uutta.

Miksi? Maailma ei ole vielä valmis. Kaikki voivat vaikuttaa ja haluan puheenjohtajana viedä tätä viestiä ihmisille. Koen myös, että JyYK:llä on paljon saavutettavaa.

Miten? Toteutan hallituksen kanssa uuden viestintästrategian, jolla tavoitamme entistä enemmän ihmisiä. Pyrin oppimaan aktiivisesti uutta, jotta voin osaltani toimia esimerkkinä muille. Luon suhteita muihin järjestöihin, sillä yhdessä olemme aikaansaavia. Lisäksi toteutan sukupuolten tasa-arvoon liittyvän somekampanjan, koska aihe on minulle tärkeä.

nimikara@student.jyu.fi

 

 

 

 


 

Marianne Koikkalainen, varapuheenjohtaja & tietosuojavastaava

… joka on puheenjohtajan oikea käsi ja on vastuussa jäsenrekisteristä, sähköpostilistasta ja yhdistyksen tietosuoja-asioista.

Miksi? Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus ovat lähtökohtia sille, että haluan olla mukana edistämässä näitä ja muita YK:n teemoja Jyväskylän seudulla.

Miten? JyYK voi osaltaan olla mukana kansainvälisissä teemoissa siten, että osallistutaan tiedottamalla ja tekemällä tapahtumia esimerkiksi Lapsen oikeuksien päivänä tai Naisten päivänä. Meidän toiminnalla voi olla myös poliittista jalansijaa kansalaisjärjestönä. Voisimme korostaa entistä enemmän sitä, että kansalaisjärjestön toiminnalla on merkitystä. Esimerkiksi aloitteiden tai vetoomusten tekemistä Jyväskylän päättäjille voisi pohtia.

makoikka@student.jyu.fi

 

 

 


 

Toni Kuoremäki, sihteeri

… jonka päätehtävä on kokousten pöytäkirjojen kirjoittaminen sekä muuhun toimintaan osallistuminen, esimerkiksi tapahtumien järjestäminen.

Miksi? Koen erityisen tärkeiksi ihmisoikeuskysymykset, kestävän kehityksen ja rauhan työn tekemisen, ja ne näkyvät hyvin JyYKin arvoissa.

Miten? Teemoihin, esimerkiksi rauhaan edistämiseen, voi pyrkiä yksilötasolla käytännössä, mutta myös järjestötasolla. Aion tällä kaudella olla tekemässä tapahtumia erityisesti Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemalla. Esimerkiksi jonkinlainen keskustelutilaisuus tai dokumentti-ilta voisi toimia. Heti keväällä olen mukana järjestämässä yhtä dokumentti-iltaa, jonka aiheena on tyttöjen oikeudet.

tomajuku@student.jyu.fi

 

 

 


 

Helmi Muhonen, tiedottaja

… joka on päävastuussa siitä, että JyYKin toiminnasta ja yhdistyksen edistämistä teemoista tiedotetaan myös ulkomaailmalle.

Miksi? Olen omassa elämässäni herännyt viime aikoina siihen, miten voin olla tekemässä maailmasta parempaa paikkaa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympärisönsuojelu ovat minulle erityisen tärkeitä, ja myös sellaisia aiheita, joihin sekä henkilökohtaisesti että yhdistystasolla voi vaikuttaa.

Miten? Tietoisuuden lisääminen ja konkreettisten ratkaisujen etsiminen ovat hyviä keinoja vakuuttaa myös muut itselle, maapallolle ja maailman ihmisille tärkeistä asioista. Osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja jakamalla tietoa otetaan yksi askel tähän suuntaan. Konkreettisesti aion lisätä aktiivisuutta ja näkyvyyttä yhdistyksen somessa sekä toteuttaa somekampanjoita vuoden aikana.

helmatmu@student.jyu.fi

 

 


 

Essi Nordbäck, tiedottaja

… joka vastaa JyYKin toiminnasta ja teemoista viestimisestä järjestön sidosryhmille.

Miksi? Minusta on tärkeää, että ihmiset pohtisivat, miten omalla toiminnalla voisi vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi kestävämpi paikka elää. JyYKissä pääsen toimimaan itselleni tärkeiden teemojen, kuten ympäristöasioiden, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parissa edesauttaen niiden toteutumista paikallistasolla.

Miten? Viestimällä YK:n teemoista sosiaalisessa mediassa ja kehittämällä järjestön viestintästrategiaa niin, että viestit vaikuttaisivat entistä suurempaan joukkoon. Lisäksi olen mukana järjestämässä tapahtumia, kuten YK:n teeman mukaista dokumentti-iltaa sekä ständeilyjä.

essi.m.nordback@student.jyu.fi

 

 

 


 

Hannele Toivonen, ympäristövastaava

… joka pitää huolen siitä, että kaikessa yhdistyksen toiminnassa otetaan huomioon ympäristö ja pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset.

Miksi? Olen hyvin kiinnostunut kestävästä kehityksestä ja ympäristöasioista. Toivon oppivani tällä kaudella vielä lisää kyseisistä teemoista, ja lisätä muidenkin tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista, sekä keinoista edistää niiden toteutumista.

Miten? Olen järjestämässä ympäristöaiheisia tapahtumia, huolehdin JyYK:in ympäristöasioista ja tsemppaan hallituslaisia tekemään omassa arjessaan ekotekoja.

hmtoivon@student.jyu.fi

 

 

 

 


 

Hanna Muroma, kehitysyhteistyövastaava

… jonka vastuulla on kehitysyhteistyön edistäminen JyYKissä ja yhteistyön kautta myös muualla.

Miksi? Koska kehitysyhteistyö on itselleni tärkeä aihe, halusin tuoda sitä enemmän esille myös JyYKissä pestini kautta. Monet teeman alle menevistä aiheista, esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset, ovat jo esillä toiminnassamme, mutta uudessa kehitysyhteistyövastaavan pestissä voi keskittyä koko teemaan enemmän.

Miten? Haluaisin saada JyYKin mukaan johonkin kehitysyhteistyöhankkeeseen, joka voisi liittyä esimerkiksi koulutukseen. Hanke olisi hyvä toteuttaa jonkun isomman organisaation kanssa, jolloin mahdollisesti heidän rahankeräysluvansa avulla voisimme yhdessä kerätä rahaa hankkeelle tapahtumissa, esimerkiksi leivonnaisia myymällä.

hanna.muroma@outlook.com

 

 

 


 

Katariina Murtolahti, tapahtumavastaava

… joka ideoi ja järjestää tapahtumia.

Miksi? JyYKin hallitukseen lähdin mukaan, sillä mielestäni hallituslaisena on aina enemmän mukana kuin “vain” jäsenenä. JyYKin toiminnasta kuulin ensimmäistä kertaa lukuvuoden alussa järjestetyillä messuilla. Tuolloin olin uusi paikkakunnalla ja etsin kivaa tekemistä ja mukavia ihmisiä, joiden kanssa touhuta hyvien asioiden parissa. Erityisesti kehitysyhteistyö ja kehitysmaiden lasten auttaminen ovat sydäntäni lähellä.

Miten? Haluaisin päästä tekemään tapahtumaa, jossa kerättäisiin varoja jollekin kehitysmaiden lapsia tukevalle toimijalle.

katariina.murtolahti@gmail.com

 

 

 


 

Emmi Ojansivu, tapahtuma- ja sidosryhmävastaava

… joka tapahtumakoordinoinnin lisäksi edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Miksi? Kestävän kehityksen tavoitteet ovat itselleni tärkeitä, ja koen löytäneeni JyYK:istä samanhenkisiä ihmisiä ja yhteisön, jossa levittää tietoa tärkeistä asioista.

Miten? Aion edistää itselleni tärkeitä tavoitteita lisäten eri vapaaehtoisryhmien välistä yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä.

emmi.a.ojansivu@student.jyu.fi

 

 

 

 

 


 

Varajäsenet

 

Lauri Voutilainen, talousvastaava

… joka hoitaa yhdistyksen talousasioita pitämällä kirjaa tuloista ja menoista.

Miksi? Kaikki JyYKin teemat ovat niin hyviä ja tärkeitä, että yhtä erityistä syytä toimintaan mukaan lähtemisellä on vaikeaa edes nostaa esille.

Miten? Minulla ei ole vielä tarkkoja suunnitelmia tulevalle kaudelle pestin hoitamisen lisäksi.

lauri.i.voutilainen@student.jyu.fi

 

 

 

 

 

 


 

Anni Karhu, varajäsen

Miksi? Olen kiinnostunut kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja YK:n toiminnasta yleisesti.

Miten? Haluan osallistua toimintaan mahdollisuuksien mukaan, hallituksen varsinaisia jäseniä auttaen.

anni.e.m.karhu@student.jyu.fi

 

 

 

 

 

 

 


 

Meri Monto, varajäsen

Miksi? Tänä vuonna on Ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotisjuhlavuosi, jota haluan tuoda esille koko vuoden ajan. Ihmisoikeusjulistus näkyy monessa taustalla, ja se olisi tärkeää implementoida kaikkeen toimintaan. Lisäksi yhdistystoiminta on hauskaa hommaa!

Miten? Olen tukemassa varsinaisia jäseniä tarvittaessa taustalla. Lisäksi voisin olla kehittelemässä tapahtumaa tai somekampanjaa Ihmisoikeusjulistuksesta.

mertuumo@student.jyu.fi

 

 

 

 

 


 

Julia Hyrkkänen, varajäsen

Miksi? Tasa-arvo, ilmasto ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat erityisesti sydäntä lähellä. Haluan olla luomassa aktiivista ja positiivista ilmapiiriä näiden aiheiden ympärille, niin että ne olisivat tärkeitä kaikille.

Miten? Varajäsenen mahdollisuudet osallistua ovat ihan yhtäläiset kuin varsinaisilla jäsenillä. Itselläni on fiilis, että haluan mahdollisimman paljon olla mukana toiminnassa. Haluaisin lisätä yleistä tietoa niistä asioista, jotka ovat omaa arvomaailmaa lähellä. Esimerkiksi ihan konkreettinen tieto siitä, mitä jokainen itse voisi tehdä edistääkseen näitä teemoja, on tärkeää.

julia.e.hyrkkanen@student.jyu.fi