Ilmastovaalit!?

 • tehnyt

Opiskelija, vaikuttavatko ympäristöasiat äänestyspäätökseesi?

Haastattelin kahtatoista Jyväskylän yliopiston opiskelijaa ympäristöön ja politiikkaan liittyen. Haastatteluun osallistuivat kasvatustieteiden, filosofian, psykologian, englannin, valtio-opin, yhteiskuntapolitiikan, markkinoinnin, kirjallisuuden, liikuntalääketieteen, markkinoinnin, sosiaalityön, tietojärjestelmätieteen ja YFI-kandiohjelman opiskelijat.

Kysyin opiskelijoilta seuraavat kysymykset:

 1. Pitäisikö Suomen politiikkaa muuttaa ympäristöystävällisemmäksi ja jos vastaat kyllä, niin miten, millä keinoilla?
 2. Vaikuttavatko ympäristöasiat äänestyspäätökseesi eduskuntavaaleissa?

Ympäristölle hyviä uutisia!

Kaikki vastasivat ympäristöasioiden vaikuttavan äänestyspäätökseensä ainakin jonkin verran. Vastaajan mukaan vaihteli, kuinka tärkeänä asiana he tätä pitivät. Jotkut vastaajista kertoivat ympäristöasioiden olevan hyvin merkittävästi äänestyspäätökseen vaikuttava asia, kun taas toiset kokivat muiden asioiden olevan heille tärkeämpiä. Yhteiskuntapolitiikan opiskelija huomautti, että vaalien alla lähes kaikki ehdokkaat sanovat pitävänsä ympäristöasioita tärkeinä. Hän sanoi äänestyspäätöstä tehdessään ottavansa selvää siitä, esittääkö ehdokas konkreettisia keinoja asian edistämiseksi.

Vain kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että Suomen politiikkaa ei mitenkään erityisemmin tarvitse muuttaa ympäristöystävällisimmiksi, vaan asiat ovat hyvin jo nyt. Kymmenen vastaajaa sen sijaan halusi muuttaa moniakin asioita.

______________________________________________________________________________

Opiskelijoiden keinot ympäristöystävällisempään politiikkaan, top 10:

 1. Ympäristölle haitallisten tuotteiden ja palveluiden korkeampi verotus
 2. Ympäristölle haitallisten yritystukien vähentäminen tai lopettaminen
 3. Ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kevyempi verotus
 4. Ympäristön huomioiminen kaikessa politiikassa
 5. Ympäristökasvatus ja -koulutus
 6. Innovaatioiden tukeminen
 7. Kierrättämisen tukeminen
 8. Sähköautojen, julkisen liikenteen ja pyöräilyn tukeminen
 9. Ympäristöystävällisen asumisen tukeminen (rakentaminen sekä yhteisasumisen tukeminen)
 10. Kasvisruuan tukeminen (julkisen sektorin ruokailut, verotus ja maanviljely)

Haittavero oli suosituin poliittisen vaikuttamisen keino vastaajien keskuudessa. Vastaajat halusivat verottaa ympäristölle haitallisia tuotteita ja palveluita enemmän, esimerkkeinä mainittiin esimerkiksi lentovero ja lihatuotteiden korkeampi verotus. Ympäristölle haitallisia yritystukia haluttiin myös kitkeä pois.

Filosofian ja kirjallisuuden opiskelijat pitivät tärkeänä sitä, että ympäristöystävällisen tuotteen ostaminen olisi aina kuluttajalle paras saatavilla oleva vaihtoehto. Valtio-opin opiskelija korosti, että hänen mielestään muutoksia kuluttamiseen tulisi tehdä, mutta olisi parempi, jos muutokset lähtisivät yksilöstä itsestään ja olisivat vapaaehtoisia. Kirjallisuuden, filosofian, sosiaalityön ja englannin opiskelijat alleviivasivat sitä, että ympäristö täytyisi ottaa huomioon politiikan kaikilla osa-alueilla.

”Kaikessa politiikassa pitäisi ottaa ympäristö huomioon. Yrityksiä pitäisi vastuuttaa, rajoittaa ja kannustaa kohti ympäristöystävällisempää toimintaa. Ympäristöystävällinen rakentaminen, julkisen liikenteen kehittäminen, henkilöautoilun ja lentoliikenteen vähentäminen, kierrättäminen, muovin ja kertakäyttöisen materiaalin vähentäminen, kasvisruoan, luonnonmukaisen maatalouden, tuloerojen kaventaminen ja köyhyyden poistaminen pitäisi olla politiikan keskiössä.”

Sosiaalityön opiskelija

”Suomen pitää herätä paljon vahvemmin ilmastonmuutokseen ja olla esimerkkinä muille valtioille. Valtio voisi antaa porkkanaa esimerkiksi teknologiayrityksille, jotka kehittävät uusiutuviin energiamuotoihin pohjautuvia liikkumismuotoja, jotka olisivat tavallisen kansalaisen saatavilla. Sähköauton ostaville verokevennykset voisivat myös olla toimiva vaihtoehto, kun niiden hinta, kulkemisen kantama ja akun ympäristöystävällisyys sekä kestävyys ovat järkeviä. Lisäksi kierrätyksessä on paljon mahdollisuuksia, erityisesti muovinkierrätystä pitäisi tukea.”

Liikuntalääketieteen opiskelija

Täytyy panostaa merkittävästi uusiutuviin energialähteisiin sekä lopettaa hiilen ja turpeen poltto. Vanhoja metsiä ja lajien monimuotoisuutta on suojeltava ja siirryttävä pienaukkohakkuisiin avohakkuiden sijaan. Maanviljelijöitä täytyy tukea maatalouden hiilensidonnan parantamiseksi. Kaivosvero on otettava käyttöön. Sähkö- ja kaasuautojen käyttöönottoon sekä joukkoliikenteen parantamiseen tulee panostaa. On toteutettava kunnianhimoisempaa eläinsuojelulainsäädäntöä ja vietävä julkisen sektorin ruokailuja kasvispainotteisemmaksi. Kuntia täytyy ohjata siirtymään membraaniteknologiaan tai muuhun vastaavaan mikromuoveja kaappaavaan vedenpuhdistustekniikkaan. Lisäksi yritysvastuulain toteutuminen on tärkeää.

YFI-kandiohjelman opiskelija

Ympäristöasiat vaikuttavat paljonkin äänestyspäätökseeni. Ympäristövastuuta ei voida enää pitää vaan yksilöiden ruohonjuuritason asiana, vaan haluan antaa ääneni päättäjälle, joka saa isommat pyörät pyörimään asian puolesta!

Markkinoinnin opiskelija

Ympäristö on Jyväskylän YK-yhdistyksen teemana vuonna 2019. Yhdistys pyrkii pitämään ympäristöasioita esillä vuoden aikana esimerkiksi viestinnän ja tapahtumien avulla. Tekstin kirjoittaja Hanna Muroma on yhdistyksen puheenjohtaja, joka haluaa päättäjiltä ilmastotekoja ja odottaa kevään vaalien olevan ilmastovaalit.

__________________________________________________________________

ABSTRACT

JyYK interviewed students about environment and politics. Students have great ideas how to change our policies to be more environmentally friendly. Here are the top 10 ideas:

 1. Higher taxrates for products and services that are harmful to the environment
 2. Cutting or quitting enterprise benefits that are harmful to the environment
 3. Lower taxrates for environment friendly products and services
 4. Taking the environment into consideration in every area of politics
 5. Environmental education
 6. Supporting innovations
 7. Supporting recycling
 8. Supporting public transportation, cycling and electric cars
 9. Supporting environmentally friendly living (construction and cohabitation)
 10. Supporting vegetarian food (meals by public sector, taxation and farming)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *