Jääkö tasa-arvo globalisaation jalkoihin?

Globalisaatio on muodostunut joissakin piireissä lähes kirosanaksi, eikä sen nähdä hyödyttävän kaikkia riittävästi. Tämän vuoksi tasa-arvokaan ei tule maailmanlaajuisesti toteutumaan. Globalisaation vastapainoksi on valtioissa herännyt myös nationalismin liike. YK ja EU ovat menettäneet uskottavuuttaan kansalaisten keskuudessa. Sanomalehti Kaleva on nostanut lehtijutussaan esille tällaisia teemoja, joiden pohjalta mietimme globalisaation ja tasa-arvon yhteyttä.

’’Muutos on ollut niin nopeata, että se on ollut jollekin liikaa’’, kertoo Suomen entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja. Ylikansalliset yhtiöt ovat kasvaneet vauhdilla, ilmastonmuutos on edennyt kriittiseen pisteeseen ja pakolaiskriisi on vaatinut aivan uudenlaisia toimenpiteitä. Kaikki nämä maailmaa muuttavat ilmiöt ovat ainakin osittain seurausta globalisaatiosta. Maapallo ihmisillä on tällä hetkellä erilaiset lähtökohdat elämään, riippuen siitä, mihin päin maailmaa on syntynyt. Globalisaatio nähdään lähtökohtaisesti syynä ja ongelmien aiheuttajana, mutta globalisaatiolla voisi olla myös paljon annettavaa ongelmien ratkaisemisessa.

Tasa-arvo on yhteiskunnallisesti tärkeä arvo jokaisella sektorilla ja siihen tulisi pyrkiä sekä globaalisti että lokaalisti eri maissa. Tasa-arvon ja globalisaation yhteys ei ole pelkkää puhetta, vaan se näkyy valehtelematta jokaisen ihmisen arkielämässä jokaisessa maassa, esimerkiksi miesten ja naisten välillä tai eri maiden ihmisten välillä. Globalisaatio on auttanut monia maita kehittymään, jokainen globalisaation eri kehitysvaiheissa oleva maa päässyt ideoista tai ideologioista jollain tapaa tietoiseksi tai hyötymään. Olisi hyvä viedä ajatuksia ja keksintöjä myös kehittyviin maihin ja yrittää auttaa sekä ajatella positiivisesti. YK ja EU ovat organisaatioita, jotka yhdistävät eri kansallisuuksia ja valtioita ja rakentavat vuoropuhelua maailman eri valtioiden välille. Globalisaation positiivisten vaikutuksien vahvistamiseksi olisi hyvä, että kansalaisilta löytyisi tahtoa ja luottamusta toimia mukana näissä järjestöissä.

Täytyy kuitenkin olla varovainen, sillä länsimaat eivät voi omia itselleen johtajan roolia vaan vastavuoroisuuden muun maailman kanssa tulee toimia. Länsimaiden puuttuminen liikaa kolmannen maailman valtioihin voi osaltaan olla myös negatiivista, jos sinne viedään asioita samanlaisena kuin täällä meillä. Jokaisessa maassa on oma kulttuurinsa, jonka mukaan eletään. Kulttuurisesti länsimaisten arvojen vieminen muihin maihin saattaa aiheuttaa myös ongelmia kohdemaissa. Puhuminen länsimaisista arvoista on myös kyseenalaista, koska jokaisessa maassa itsessään on tärkeitä arvoja, jotka vahvistavat kansallisuutta. Historiasta oppineena tiedämme, että länsimaisuuden vieminen sellaisenaan eri maihin on aiheuttanut ongelmia. Kulttuurien säilyttäminen on tärkeää jokaisen osalta, sillä jokaisessa kulttuurissa on jotain säilyttämisen arvoista. Aina länsimaissa arvostettavien piirteiden vieminen toisiin maihin ei tuota toivottua tulosta, eikä ole tasa-arvoista globaalisti.

’’Yhteistyössä on voimaa’’, kuuluu vanha sanonta, ja se pitää tässäkin asiassa hyvin paikkaansa. Kun kansalaisten luottamus kansainvälisiin toimijoihin (kuten YK ja EU) saadaan palautettua, on mahdollista tähdätä maailmanlaajuiseen tavoitteeseen tasa-arvosta. Monikulttuurisuus luo yhteiskuntaamme haasteita, mutta samalla avaa mahdollisuuden uuden oppimiseen ja maailmankuvan laajenemiseen. Toisen aseman ja tilanteen ymmärtäminen auttaa arvostamaan maailmassa tehtävää työtä tasa-arvon hyväksi. Eikä tarvitse ajatella, että apu valuu vain muualle, sillä mm. YK:ssa myös kansallis- ja paikallistason toiminta ovat suuressa roolissa. Globalisaatio ei siis ole vähentänyt kenenkään oikeutta tasa-arvoon vaan ennemminkin tuonut sen osaksi jokaisen arkipäivää.

 

 

Julia Hyrkkänen, varajäsen 2018

Anni Karhu, varajäsen 2018

 

Lähteet:

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/ahtisaari-varoittaa-omimasta-demokratiaa-tasa-arvoa-ja-ihmisoikeuksia-lansimaille/796874/

Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *