Maailman ruokapäivä 16.10.2017

  • tehnyt

 

Tänään 16. lokakuuta on vietetty maailman ruokapäivää ja Jyväskylän YK-Yhdistys on mukana rummuttamassa päivän sanomaa. Maailman ruokapäivää vietetään vuosittain YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n perustamisen vuosipäivänä ja sen kunniaksi järjestetään lukuisia tapahtumia ympäri maailmaa. Oikeus ravitsevaan ruokaan on kirjattu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen: maailman ruokapäivän tavoitteena on siksi kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota nälästä ja alirevitsemuksesta kärsiviin ihmisiin ja muihin ruokaan liittyviin monitahoisiin ongelmiin – sekä kannustaa meitä kaikkia toimimaan näiden asioiden puolesta.

Nälänhädän yhteys maahanmuuttokriisiin

Maailma on liikkeessä – tänä päivänä enemmän ihmisiä joutuu jättämään kotinsa kuin koskaan Toisen Maailmansodan jälkeen. Aseelliset konfliktit ja poliittinen turvattomuus ovat suurimpia muuton syitä, mutta myös nälkä, köyhyys ja ilmastonmuutokseen liittyvät lisääntyneet sään ääri-ilmiöt kasvattavat lähtijöiden määrää. Suuri osa heistä muuttaa oman maansa sisällä, mutta valtava määrä ihmisiä muuttaa myös maiden välillä. Muuttajat ottavat usein suuria riskejä hakiessaan inhimillisempää elämää ja uudessa asuinpaikassaankin he ovat usein haavoittuvaisessa ja marginaalisessa asemassa.

Maailman ruokapäivän teema keskittyy tänä vuonna maahanmuuton hillitsemiseen investoimalla ruokaturvaan ja maaseudun kehitykseen. FAO:n mukaan kaksi kolmasosaa maailman äärimmäisen köyhistä ihmisistä saa toimeentulonsa maanviljelystä tai muista maaseudun töistä. FAO:n strategia vastata köyhyyden, nälänhädän ja maahanmuuton haasteisiin on keskittyä hädänalaisen maahanmuuton perinpohjaisiin syihin: parantamalla ihmisten elinoloja ja luomalla vaihtoehtoisia elinkeinomahdollisuuksia siellä, missä ihmiset kärsivät nälästä ja mistä muutetaan paremman toimeentulon toivossa pois. FAO tarjoaa myös tukea pakolaisille ja heidän vastaanottajayhteisöilleen. Se työskentelee yhteistyössä hallitusten, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin, paikallisyhteisöjen ja muiden kumppaneiden kanssa, jotta nälänhädästä kärsivien maiden maaseudun kehityspolitiikka paranisi ja jotta erityisesti maaseudun nuorilla olisi mahdollisuus kunnialliseen elinkeinoon kotiseudullaan. FAO toimii läheisessä yhteistyössä YK:n Maailman ruokaohjelman, WFP:n, kanssa. Vapaaehtoisten lahjoituksiin perustuva Maailman ruokaohjelma on maailman suurin humanitäärinen järjestö, joka toimittaa ruoka-apua luonnonkatastrofien, kriisien ja sotien uhreille.

Tämänpäiväisessä maailman ruokapäivän avajaisseremoniassa FAO:n päämajassa Paavi Fransiscus piti puheenvuoron, jossa hän kutsui kaikkien maiden hallituksia toimimaan yhdessä, jotta maahanmuutosta tulisi turvallisempi ja vapaaehtoinen valinta. Paavi vetosi maailman johtajiin, että ruokaturvan takaaminen kaikille edellyttää ilmastonmuutoksen ja konfliktien pysäyttämistä; “it is clear that wars and climatic change are a cause of hunger, so let’s not present it as if hunger is an incurable disease.

 

Ruokaturva kestävän kehityksen tavoitteena

“Ei nälkää” on yksi YK:n kestävän kehityksen seitsemästätoista tavoitteesta maailmanlaajuisessa Agenda2030-tavoiteohjelmassa. Tavoite on erityisen tärkeä, koska ilman sen toteutumista ei oikein mikään muukaan kestävän kehityksen tavoite voisi toteutua.

Tänä päivänähän ruokaa tuotetaan jo niin paljon, että sillä ruokkisi koko maailman, mutta 800 miljoonaa ihmistä kärsii silti päivittäin nälästä ja aliravitsemuksesta. Samaan aikaan yli neljäsosa maailman ihmisistä eli noin 1.9 biljoonaa henkeä on ylipainoisia ja yksi kolmasosa kaikesta tuotetusta ruuasta täyttää vatsalaukun sijaan jätelaitoksia. Aikaisemmin nälänhädän syyksi tunnistettiin pääasiassa ruuan niukkuus ja sen epätasainen jakautuminen, ja toimet sen selättämiseksi olivat lähinnä tuotannon tehostaminen ja ruoka-apu. Sittemmin on ymmärretty, että nälänhätä on monisyinen ongelma ja sen ratkaisemiseksi täytyy ajatella yhteiskuntaa, ympäristöä, ihmisoikeuksia ja ruokaa kokonaisuutena. Ruokaan liittyvät ongelmat ovat monitasoisia ja ne linkittyvät muihin ihmiskunnan merkittävimpiin haasteisiin: esimerkiksi mikään muu yhteiskunnan sektori ei ole yhtä herkkä ilmastonmuutokselle. Myös konfliktit ja sodat aiheuttavat ison osan maailman nälänhädistä.

YK on todennut, että koko ruokajärjestelmämme on muututtava perinpohjaisesti, jos haluamme saavuttaa Agenda2030-suunnitelman tavoitteet ja ihmisarvoisen elämän koko maailman ihmisille sekä tuleville sukupolville. Maailman väestön ennustetaan kasvavan kahdella biljoonalla hengellä vuoteen 2050 mennessä, joten tulevien sukupolvien ravitsemus täytyy turvata kestävällä tavalla. Nälänhädän ja aliravitsemuksen voittaminen – kuten kaikkien muidenkin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen – vaativat paitsi poliittista tahtoa, niin myös meidän kaikkien yhteistä panostamme. Seuraavaan listaan JyYK on koonnut keinoja, joita sinä ja minä voimme tehdä panoksenamme yhteisiin tavoitteisiimme.

 

Mitä minä voin tehdä?

”Ruokapäivän aikana voimme tarkastella luvan kanssa omia ruokailutottumuksiamme, havaita yhteiskuntamme ruokaan liittyviä epäkohtia ja vaatia niihin muutoksia. Muutos on hyvä aloittaa yksilötasolla esimerkiksi tarkastamalla annoskokonaan, monipuolistamalla ruokavaliotaan ja käyttämällä enemmän aikaa terveellisten raaka-aineiden ja ruokalajien käyttämiseksi”Suomen YK-Liitto

  • On arvioitu, että 1/3 maailman ruuasta heitetään roskiin. Pyri siihen, että ruokahävikki loppuu omassa kotitaloudessasi ja kannusta muita samaan.
  • Syö eettisesti vastuullisesti ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti tuotettua ruokaa, kuten kasvisruokaa, lähiruokaa ja luomua. Liha- ja maitotuotteet kiihdyttävät tutkitusti ilmastonmuutosta. Mikset kokeilisi olla vegaani tai liittyisi luomuruokapiiriin? Sertifikaatit, kuten Reilu Kauppa ja Euroopan Unionin luomumerkki ja auttavat marketin ostosvalinnoissa. Jos sinulla on viherpeukaloa, kasvata itse osa ruuastasi.
  • Vaadi ruuantuottajilta eli yrityksiltä vastuullista toimintaa ja avoimuutta.
  • Vaadi päättäjiä tekemään parempaa ruokapolitiikkaa. Kansalaisjärjestöt ja poliittiset järjestöt ovat oiva tapa päästä mukaan vaikuttamaan.
  • Tue kehitysyhteistyötä ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Voit lahjoittaa esimerkiksi Maailman ruokaohjelmalle tai mennä itse vapaaehtoistöihin esimerkiksi YK:n vapaaehtoisohjelman tai AIESECin kautta.


Käytetyt lähteet & lisätietoa

Maailman ruokapäivän viralliset sivut

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO

Maailman ruokaohjelma

Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet

 

 

Kirjoittaja on Anni Toivanen
Jyväskylän YK-Yhdistyksen hallituksen tapahtumavastaava

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *