Maailman suurin oppitunti – Agenda2030 tutuksi

  • tehnyt

The World’s Largest Lesson -konseptin eli maailman suurimman oppitunnin tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja nuoret kestävän kehityksen tavoitteisiin. Suomen YK-nuoret ja AIESEC in Finland koordinoivat yhteistyössä paikallisjärjestöjensä kanssa kampanjan oppitunneista paikallisiin lukioihin kertomaan kestävän kehityksen tavoitteista – Agenda2030:stä. Paikallisjärjestöjen toimijat ympäri Suomen järjestivät oppitunnit samaan aikaan 12. syyskuuta useassa lukiossa viidellä eri paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä sekä Oulussa.

Jyväskylässä jalkauduimme JyYKin puheenjohtajan Nicon kanssa Jyväskylän Normaalikoulun lukion kahdelle maantiedon oppitunnille kertomaan kestävän kehityksen tavoitteista. Tunnin aikana oppilaat pääsivät myös itse pohtimaan ratkaisuja mm. eriarvoisuuden vähentämiseen, vastuulliseen kuluttamiseen sekä ruokaturvan ja köyhyyden kysymyksiin workshopin muodossa. Tehtävä ei ollut millään muotoa helppo, sillä toimintaohjelma koskee niin yksittäistä ihmistä kuin koko maapallon tulevaa kehitystä. Nuoria on kuitenkin tärkeää tiedottaa vaikeistakin teemoista ja osallistaa mukaan pyrkimykseen tehdä maailmasta parempi paikka yhdessä. Nuoret nostivat hyvin esille omia ajatuksiaan kestävästä kehityksestä ja käytännön toimintamahdollisuuksista niin yksilöiden, kaupunkien kuin valtioidenkin osalta. Tärkeimmäksi tavoitteeksi oppitunneilla nousi tavoite 17, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyön ja kumppanuuden merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oli hienoa kuulla, että yhteistyön merkitys kasvavassa ja kehittyvässä maailmassa on nuorten mielestä edellytys kaikkien hyvinvoinnille. Eriarvoisuuden kysymykset osoittautuivat yhdeksi tavaksi edistää yhteistyötä ja kumppanuutta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Oppilaiden oma opettaja totesikin, että jo tällaisten ryhmätöiden ja workshoppien tekeminen oppitunneilla auttaa nuoria toimimaan yhdessä erilaisuuksista huolimatta ja samalla valmentaa heitä tuleviin työelämätaitoihin.

Toiseksi tärkeimmäksi tavoitteeksi nuorten keskuudessa nousi koulutuksen merkitys. Nuoret kokivat, että koulutus antaa valmiudet lukemisen taidolle ja sen tuomien tiedollisten taitojen omaksumiseen, sekä mahdollisuuden erilaisille elämänvalinnoille tulevaisuudessa, itsensä kehittämiselle ja toisten opettamiselle. Nuoret myös kokivat tärkeäksi sen, että tulevaisuudessa työhön valitaan henkilöitä, joilla on hyvä ja sopiva koulutus, eikä heitä syrjittäisi ominaisuuksien tai taustojen perusteella taikka toisaalta suosittaisi  erilaisten ”hyväveli”-verkostojen kautta. Nuoret toivoivat myös maailmaa, jossa on saatavilla ihmisarvoista työtä ja koulutusta erilaisille nuorille. Lisäksi oppitunnin tarkoituksena oli levittää tietoa käytännön toimista eli siitä, mitä nuoret voisivat tehdä omassa arjessaan kestävän kehityksen hyväksi. Tähän liittyen esiin nousi vastuullinen kuluttaminen ja ympäristöteot – erityisesti sähkön kuluttaminen ja uusien vaatteiden ostaminen herättivät ajatuksia oppilaiden keskuudessa.

 

 

Yhden oppilaan ehdotus kestävän kehityksen edistämiseksi jäi erityisesti mieleen: lihaverotus!

 

On Wednesday 12th of September, UNA of Jyväskylä went to local upper secondary school to teach students about the Agenda 2030 of sustainable development goals. Our lessons were part of UN Youth of Finland and AIESEC in Finland’s campaign to hold multiple lessons of sustainable development in different cities at the same time. During the lesson, students were challenged to think how could individuals, communities and states work better for sustainable future. They agreed that partnership for the goals (goal 17) is very important. Also the goal 4 of quality education was popular among the students. Education is the most efficient way to spread awareness of sustainability. We are really looking forward to see these young and smart people becoming world savers some day in the future.

 

Marianne Koikkalainen

Varapuheenjohtaja / Vice president 2018

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *