Metsien tärkeydestä: Euroopan 4. metsäviikko

  • tehnyt

Tällä viikolla vietetään Euroopan metsäviikkoa. Jo neljättä kertaa järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomiota niihin lukuisiin vaikutuksiin, joita Euroopan metsillä on eurooppalaisten ihmisten elämään ja ympäristöön. Ilmastonmuutoksen hillitseminen, biodiversiteetin ylläpitäminen ja metsien vaikutus vesihuoltoon ovat avainasemassa, mutta viikolla halutaan lisätä tietoutta myös metsien kestävästä käytöstä uusiutuvana raaka-aineena ja energiana sekä metsäsektorista ylipäätään.

Euroopan metsäviikko (European Forest Week) järjestetään tänä vuonna Puolan pääkaupungissa Varsovassa 9.-13.10., yhdessä kolmen muun metsäaiheisen tapahtuman kanssa: Las2017 (Metsä2017), Joint Session of the UNECE Committee of Forests and the Forest Industry (COFFI), sekä FAO:n European Forestry Commission (EFC). Aiheen luulisi kiinnostavan suomalaisia jo metsäsektoriin nojaavan taloutemme ansiosta, ja olemmehan muutenkin varsinaista metsäkansaa!

Kolmannes Euroopasta on metsää

Vaikka Euroopassa sijaitsee vain reilut 5 prosenttia maailman metsistä, on yli kolmannes mantereen pinta-alasta metsien peittämää, ja metsien pinta-ala on kasvanut viimeiset 20 vuotta: joka vuosi mantereella kasvaa 2 miljardia puuta enemmän, mikä vastaa noin 900 miljoonaa kuutiometriä lisää raakapuuta. Muualla maailmassa kehitys on valitettavasti päinvastaista. Suomessakin on enemmän metsää ja puita kuin koskaan, mutta metsien laatu on heikentynyt talousmetsien korvattua vanhat ja lajistollisesti paljon rikkaammat aarniometsät. Luonnon monimuotoisuutta menetetään Suomessa myös kuivaamalla soita puupelloiksi. Tähän olisikin tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Metsät ovat Euroopan suurin yksittäinen uusiutuvan energian lähde, ja ilman niitä uusiutuvaan energiaan liittyvät tavoitteet olisi paljon vaikeampaa saavuttaa. Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa puusta saadun energian käyttö on suurinta, sillä sekä metsiä että metsäsektorin teollisuutta on paljon. Kestävästi tuotetusta puusta valmistetut tuotteet ovatkin hyviä vaihtoehtoja, sillä ne ovat paitsi luonnollisia myös uusiutuvia ja hiilineutraaleja. Metsäsektori myös muistuttaa meitä katsomaan kvartaalitalouden sijaan pidemmälle tulevaisuuteen: puulajista riippuen puun kasvuun kuluu minimissään 80 vuotta, jolloin se, joka puut on istuttanut, harvoin on niitä enää korjaamassa. Kestävän metsänhoidon motto olisi näinä aikoina kaikkien hyvä pitää mielessä: älä kaada enempää puita kuin pystyt istuttamaan.


Metsien merkitys on valtava

Metsät ovat sanoinkuvaamattoman tärkeitä, sillä niihin keskittyy valtaosa niin maailman kuin eurooppalaisenkin luonnon monimuotoisuudesta eli biodiversiteetistä. Euroopan metsistä on suojeltu yli 30 miljoonaa hehtaaria biodiversiteetin ja metsämaisemien suojelemiseksi, ja joka vuosi suojellaan puoli miljoonaa hehtaaria lisää. Lähes jokainen Euroopan maa on asettanut itselleen tavoitteita biodiversiteetin suojeluun liittyen.

Kestävästi hoidetut metsät hidastavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään. Metsät toimivat luonnollisena hiilivarastona, sitoen itseensä vuosittain jopa 719 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mikä vastaa kuitenkin vain noin 9 prosenttia Euroopan vuosittaisista hiilipäästöistä. Metsässä maaperä pidättää yli puolet kokonaishiilestä, puut ja muu maanpäällinen biomassa vasta toiseksi eniten. Myös karike, maanalainen biomassa ja kuollut puuaines toimivat hiilivarastoina.

Niin luonnonmetsien kuin talousmetsienkin kestävä käyttö on avainasemassa, jos haluamme pyrkiä kestävämpään suuntaan. Metsien ja niiden hoitamisen avulla voimme vähentää köyhyyttä, pysäyttää metsäkadon ja biodiversiteetin vähenemisen, vähentää maaperän köyhtymistä ja muiden metsiin liittyvien resurssien katoamista sekä hillitä ilmastonmuutosta. Metsät myös vaikuttavat siihen, paljonko ja millaisia vesivarastoja meillä on käytettävissämme. Mikä voisi olla metsiä tärkeämpää?

Milloin sinä olet viimeksi käynyt metsässä?

Metsässä oleilulla on myös monia tutkittuja terveyshyötyjä yksilön kannalta, sillä metsässä olemme alkuperäisessä ympäristössämme, kotona. Jo kymmenen minuutin metsässä liikkumisen jälkeen verenpaine alkaa laskea ja pulssi tasaantua. Kahden tunnin metsäsamoilun on tutkittu parantavan elimistön puolustuskykyä. Metsällä on positiivisia vaikutuksia myös mielialaan, stressitasoihin ja tarkkaavaisuuteen.  Lisäksi metsässä rauhoittuu, saa liikuntaa, raitista ilmaa ja luontosuhde syvenee entisestään. Kaupunkiasukkaiden olisi hyvä asua maksimissaan 300 metrin päässä metsästä tai ainakin puistosta pysyäkseen terveempinä. Toteutuuko tämä sinun kohdallasi?

Syksy on mainiota aikaa metsässä liikkumiseen, sillä saatat saada vaivanpalkaksi myös korillisen vaikkapa sieniä tai puolukoita. Voit myös suunnata monien taiteilijoiden jalanjäljissä inspiroitumaan metsäluonnosta vaikkapa maalaustarvikkeiden kera. Tai miten olisi iltapäiväkahvit läheisellä laavulla kahvilan sijaan? Ei kun kumisaappaat jalkaan ja metsään!

 

Lisätietoa

Katso vielä lopuksi kymmenminuuttinen tietoisku Euroopan metsiin liittyen:

Lisätietoa Euroopan metsistä löydät allaolevista linkeistä:

European Forest Week

European Forestry Commission

UNECE – Forestry and Timber Section

Forest Europe

Kuvat ja teksti: Johanna Maldonado, tiedottaja 2017

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *