Mitä hyötyä on kehitysyhteistyöstä?

  • tehnyt

“Ne rahat jää kuitenkin niiden järjestöjen pomojen taskuun, ei sinne kannata laittaa rahaa.”

Näin kuulin tuttavani toteavan puhuttaessa kehitysyhteistyöstä. Kehitysyhteistyö on tunteita herättävä aihe. Yleisiä kehitysyhteistyötä vastustavien kommentteja ovat muun muassa, että jokaisen valtion tulisi itse huolehtia omasta taloudestaan, ja ettei kehitysyhteistyö saavuta avuntarvitsijoita kehitysmaissa yleisen korruption vuoksi. Olen kuullut myös väitteen, jonka mukaan kehitysyhteistyö on maailmanparantajien puuhastelua, jolla ei ole todellisia vaikutuksia. Kehitysyhteistyön määrärahoja on Suomessa leikattu tällä hallituskaudella tuntuvasti. Niin, miksi kehitysyhteistyötä tulisikaan tehdä, mitä hyötyä siitä on?

Kehitysyhteistyötä ja sen vaikuttavuutta tulee toki tarkastella kriittisesti. Kehitysyhteistyötä toteuttavien tahojen tulee raportoida hankkeidensa etenemisestä ja rahankäytöstä. Suurilla toimijoilla saattaa kulua hallinnollisiin kuluihin enemmän varoja, mutta toisaalta suurten hankkeiden vaikutukset voivat olla myös laajempia. Pieniäkin toimijoita toki tarvitaan. Kehitysmaissa hallintoelimet ovat usein korruptoituneita ja puutteellisia, ja näistä syistä varojen käyttöä tarkoitukseensa ei voida aina täysin varmistaa. Korruptiosta johtuva varojen väärinkäyttö ei ole kuitenkaan syy lopettaa kehitysyhteistyötä, sillä avuntarvitsijoita ei ole syytä rankaista korruptoituneista valtarakenteista. Globaali talous toimii länsimaita suosivasti, jolloin kehitysmaissa on usein halvempaa ostaa ulkomaista kuin kotimaista kulutushyödykkeitä. Tämä ei auta kehitysmaiden talouden omavaraisuutta kehittymään. Kehitysyhteistyössä on kuitenkin kyse muustakin kuin taloudesta. Kehitysyhteistyössä on kyse ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnin jakautumisesta.

Yksi tapa tarkastella kehitysyhteistyön vaikuttavuutta ovat YK:n vuosituhattavoitteet. 189 jäsenmaata neuvotteli vuonna 2000 vuosituhatjulistuksen, jossa määriteltiin kahdeksan tärkeintä vuosituhattavoitetta. Näiden kehityspäämäärien tavoitteena oli parantaa koulutusta ja tasa-arvoa, puolittaa köyhyys ja nälkä, edistää terveyttä ja ympäristön kestävää kehitystä sekä parantaa globaalia kumppanuutta vuoteen 2015 mennessä. Vertailukohtana pidettiin vuotta 1990.  Vuonna 2015 oli tulosten tarkastelun aika. Vuosituhattavoitteissa onnistuttiin puolittamaan köyhyys, hillitsemään malarian ja tuberkuloosin leviämistä, sekä parantamaan puhtaan juomaveden saatavuutta. Onnistumisiin voidaan lukea myös slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantuminen sekä se, että sama määrä tyttöjä ja poikia aloittaa peruskoulun. Mikään hanke ei ole täydellinen, mutta ilman sinnikästä työtä kehitysyhteistyön hyväksi emme voi mahdollistaa hyvinvoinnin tasaisempaa jakautumista maailmassa.

Myös Jyväskylän YK-yhdistys tukee kehitysyhteistyötä jyväskyläläisen Kehitys-ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry:n kautta. Järjestö tukee hankkeessaan neljän nuoren naisen peruskoulun jälkeisiä opintoja Nepalissa. Myös sinä voit auttaa ja osallistua nuorten koulutuksen tukemiseen lahjoittamalla Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealiksen rahankeräystilille FI82 5278 5020 0070 20. Rahankeräyslupa (RA/2017/842).

Mutta niin, miksi sitä kehitysyhteistyötä tulisi tehdä? Kehitysyhteistyön avulla rakennetaan oikeudenmukaisempia ja vakaampia yhteiskuntia sekä parannetaan miljoonien ihmisten elämää ja hyvinvointia. Hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen mahdollistaa paremman elämän kaikille, myös tuleville sukupolville. Pienilläkin lahjoituksilla ja teoilla on merkitystä. Hyviä syitä sille, miksi karkkipussin tai erikoiskahvin ostamisen sijaan me kaikki voisimme joskus lahjoittaa muutaman lantin kehitysyhteistyöhön.

 

Why is sustainable development important? Sustainable development helps to improve life of millions of people and create sustainable and stable communities. More even division of well being enables better life for all, also for future generations. Small donations and actions matter as well. UN Association of Jyväskylä is making cooperation with Association of Development and Culture Aurora Borealis ry. Aurora Borealis is supporting youngsters’ studies after comprehensive school in Nepal. You can support this important work by making a donation to Aurora Borealis’ fundraising bank account FI82 5278 5020 0070 20. Fundraising permission (RA/2017/842).

 

Hanna Muroma

Kehitysyhteistyövastaava 2018

 

Photo by Larm Rmah on Unsplash.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *