Naisten oikeudet ja YK:n uudet kehitystavoitteet: Peking-Helsinki-New York -seminaari 27.2.2015

  • tehnyt

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ulkoministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, NYTKIS ry ja YK-liitto järjestivät 27.2. seminaarin, jossa keskusteltiin naisten oikeuksista sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen haasteista. Seminaarissa naisjärjestöt luovuttivat laatimansa Peking +20–rinnakkaisraportin valtionhallinnon edustajille. Seminaarin tarkoituksena olikin osaltaan valmistella YK:n Naisten asema -toimikunnan 59. istuntoa, joka järjestetään New Yorkissa 9.-20.3.2015. Päivän toisena teemana oli YK:n uusien kehitystavoitteiden eli post-2015 agendan neuvottelutilanne.

Vaikka Suomi on kansainvälisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijämaita, toivat naisjärjestöt seminaarissa esille useita kansallisen tason kehityskohteita. Kantavia teemoja keskustelussa olivat sukupuoli- ja seksuaalisensitiivisyys, koulutuksen tärkeys, tasa-arvo työmarkkinoilla sekä naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen. Useat järjestöt peräänkuuluttivat myös tutkimuksen teon tärkeyttä. Tiedon puute esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä ja vammaisryhmistä on huolestuttavaa ja siksi tutkimusta eri vähemmistöistä tulisi ehdottomasti lisätä.

Tiedon ja asianmukaisen koulutuksen puute on johtanut esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen kohdalla siihen, että heihin liittyvät teemat ja kysymykset yhdistetään usein asiaankuulumattomasti seksiin tai seksuaalisuuteen. Koulutussuunnittelija Marita Karvinen Setasta muistutti, että seksuaalisensitiivisyys on edelleen puutteellista esimerkiksi vanhainkodeissa, jolloin seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vanhusten tarpeet jäävät usein huomiotta. Tähän ongelmaan voidaan vastata tiedottamalla seksuaalivähemmistöistä näkyvämmin ja monipuolisesti sekä takaamalla riittävä koulutus hoivakotien henkilökunnalle.

Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Milla Pyykkönen herätteli puolestaan keskustelua sukupuolisensitiivisyyden tärkeydestä jo varhaiskasvatuksessa. Oppilaanohjauksessa tyttöjä, erityisesti maahanmuuttajataustaisia, ohjataan edelleen herkemmin hoiva-aloille siinä missä poikia kannustetaan tekniikan pariin. Oppilaiden ohjaaminen tiettyyn muottiin kiinnittämättä huomiota sukupuolesta riippumattomiin taipumuksiin ja henkilökohtaisiin mielenkiinnonkohteisiin saattaa johtaa väärän alan valintaan sekä oman identiteetin tukahduttamiseen. Heitämme hukkaan sekä yksilön potentiaalin että yhteiskunnan resursseja, mikä ei selvästikään ole kummankaan etu.

Pyykkönen toi puheenvuorossaan esille myös sen hälyttävän tosiasian, että henkinen väkivalta on Suomessa lisääntynyt vihapuheen muodossa erityisesti etnisistä vähemmistöistä tulevien naisten kohdalla. Pirkko Justander Vammaisjärjestöjen Naisverkostosta puhui puolestaan vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kehotti jokaista tarkastelemaan uudelleen sitä sitkeästi elävää myyttiä, jonka mukaan vammaisuus suojaisi väkivallalta pikemminkin kuin altistaisi sille.

Päivän aikana kuultiin myös puheenvuoroja YK:n uusien kehitystavoitteiden neuvottelutilanteeseen sekä itse tavoitteiden toteuttamiseen liittyen. Keskustelussa nousivat esille erityisesti tulevat toimet köyhyyden poistamiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tällä hetkellä neuvotteluissa ollaan siirtymässä tavoitteiden toimeenpanoon sekä tavoitteita mittaavien indikaattoreihin liittyvän keskusteluun. On selvää, että kansainvälisen tason neuvotteluissa lukkoon lyödyt tavoitteet tulevat olemaan kompromissi mutta erityisen tärkeänä pidetään yhteistä vastuuta tavoitteiden toteutumisesta.

Oli sitten kysymys naisten oikeuksista tai globaaleista kehityskysymyksistä tavoitteita ei voida saavuttaa ilman poliittista tahtoa ja yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä sekä ihmisten asenteiden muuttumista. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila totesikin tavoitteiden ja vaatimusten seuraamisen olevan ensiarvoisen tärkeää tasa-arvotyössä. Ulkoministeriön Post-2015-koordinaattori Riitta Resch puolestaan muistutti, että kehitystavoitteiden onnistumisen kannalta yhtä tärkeitä ovat itse tavoitteet ja niiden toimeenpano kuin tavoitteiden edistymisen asianmukainen seuraaminen sekä niihin liittyvät jatkotoimet.

Janette Sorsimo

Ulkosuhdevastaava/Suomen YK-nuoret, JyYK

Kuvassa Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä luovuttamassa Peking+20-rinnakkaisraporttia alivaltiosihteeri Anne Sipiläiselle (UM)

jyyk janette

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *