Nuorten ja opiskelijoiden YK-päivä 2016

  • tehnyt

Tämän vuoden nuorten ja opiskelijoiden YK-päivä järjestettiin Oulussa perjantaina 14.10. Suomen YK-liiton ja Oulun seudun YK-yhdistyksen toimesta. Tänä vuonna tapahtuman pääteemoina olivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda203Processed with VSCO with p5 preset0, pakolaisuuskysymykset sekä YK:n viime vuonna hyväksymä päätöslauselma 2250 eli Nuoret, rauha ja turvallisuus.

Päivän ensimmäinen puhuja oli YK-liiton Christa Prusskij, joka kertoi Agenda2030:stä. Tutustuimme kestävän kehityksen 17 päätavoitteeseen, mutta myöskään alatavoitteiden roolia ei unohdettu. Agenda2030 -tavoitteissa merkittävää on se, ettei niitä ole enää kohdistettu pelkästään  kehitysmaita kohtaan, vaan ne koskettavat aivan yhtä paljon myös kehittyneitä maita. Myös tavoitteiden linkittyminen toisiinsa on tunnustettu ja ymmärretty tarve rikkoa perinteisten ulottuvuuksien sanelemat rajat. Tärkeää on levittää sanomaa tavoitteista ympärillemme, kestävämpi tulevaisuus on meidän kaikkien yhteinen asia!Processed with VSCO with p5 preset

Toisena puhui kanslianeuvos ja ETNO:n Hyvän tahdon lähettiläs Risto Laakkonen. Hän keskittyi maahanmuuton ja maastamuuton historiaan erityisesti Suomessa, luoden näin ollen taustaa nykyiselle tilanteellemme pakolaiskriisin jälkimainingeissa. Risto korosti, että on tärkeää muistaa oma menneisyytemme; suomalaisetkin ovat olleet pakolaisia. Monikulttuurinen Suomi on tulevaisuuden tosiasia, ja siksi on tärkeää nostaa esiin etnisten suhteiden kehittäminen jo esimerkiksi osana koulutusta.

Viime vuoden pakolaiskriisiin ja nykytilanteeseen liittyen haastateltiin Oulun vastaanottokeskuksen tukiyhdistyksen puheenjohtajaa ja pakolaisleireillä työskennellyttä Esko Nummenmaata. Nummenmaan mukaan yllättävintä hänen työssään on ollut huomata monien ihmisten selittämätön viha pakolaisia ja maahanmuuttajia kohtaan. Hänen mukaansa keskustelu ja kontakti ovat parhaat keinot jyrkkien mielipiteiden muuttamiseksi. Nummenmaa myös toivoi Suomen pakolaisjärjestelmältä enemmän joustokykyä tulevaisuudessa liittyen esimerkiksi yhtäkkisiin ruuhkiin rajalla.

Suomen Pakolaisavun viestintäpäällikkö Kaisa Väkiparta kertoi tämänhetkisestä globaalista pakolaistilanteesta. Hän nosti esiin useita kiinnostavia lukuja; esimerkiksi maailman pakolaisista 86 % oleskelee kehitysmaissa, kun taas EU:n prosenttiluku on 1,8 ja Suomen 0,05. Harvemmin tilannetta käsitellään näiden lukujen valossa. Tulevaisuuden tilanne vaatii Kaisan mukaan yhteisiä, yhtenäisiä ratkaisuja ja Euroopan komission uudesta turvapaikkapoliittisesta esityksestä olisi hyvä aloittaa. Myös Suomessa tulisi kiinnittää huomiota nyt tehtyjen sisäpoliittisten päätösten vaikutuksiin tulevaisuudessa.

Päivän loppupuolella pidettiin Joel Linnainmäen vetämä työpaja liittyen Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaan. Kyseinen päätöslauselma 2250 on ensimmäiimg_20161014_162022nen merkittävä nuorten myönteisen roolin konflikteissa ja konfliktinjälkeisissä tilanteissa tunnustava dokumentti, jolla on myös poliittista painoarvoa. Työpajoissa pohdimme mm. erilaisia keinoja nuorten mukaanottamiseksi viiden osa-alueen avulla: Osallistuminen, suojelu, ennaltaehkäisy, kumppanuudet sekä kotiuttaminen. Aiheista heräsi paljon keskustelua ja hyviä mielipiteitä.

Edellä mainittujen lisäksi päivän aikana kuultiin myös Anja Karppisen johdolla erilaisista työharjoittelumahdollisuuksista YK:n organisaatioissa. Kokonaisuutena YK-päivä oli onnistunut. Parempaa paikkaa kuulla mielenkiintoisia puhujia, oppia uutta ja verkostoitua samanhenkisten nuorten kanssa tuskin löytää. Tule sinäkin mukaan ensi vuonna!

Teksti ja kuvat: Nico Käräjäoja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *