Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2.

  • tehnyt

“World Day for Social Justice comes at a pivotal moment for people and our planet.  Around the world, there is a rising call to secure a life of dignity for all with equal rights and respect for the diverse voices of the world’s peoples.  At the core of this movement lies the need for social justice.”

  • YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon

Helmikuun 20. päivänä vietetään kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää. Yllä on YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin näkemys sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tarpeesta maailmassa, jossa elämme. Käsitteenä sosiaalinen oikeus on laaja, mutta sisällöltään sitäkin tärkeämpi. Käsitteellä viitataan reiluuteen, luottamukseen ja molemminpuoliseen vastuuseen. Jokaisella ihmisellä tulisi olla samat mahdollisuudet yhteiskunnassa hänen sukupuolestaan, uskonnostaan, vammastaan tai ylipäänsä taustastaan riippumatta. Jokainen ihminen on vastuussa sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Jokaisen ihmisen tehtävänä on valvoa ja edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista niin tutun kuin tuntemattomankin kohdalla. Ban Ki-moonin sanoin: sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kansallisen vakauden ja globaalin hyvinvoinnin perusta.

Huolimatta siitä, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaaminen on ollut pitkään yksi YK:n tärkeimmistä tavoitteista, on tilanne vuonna 2016 haastavampi kuin ehkä koskaan. Köyhimpien ja rikkaimpien välinen kuilu kasvaa yhä kiihtyvällä tahdilla, kuten olemme saaneet mediasta lukea. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat luonnonkatastrofit sekä lisääntyvä kuivuus johtanevat paikoittain köyhyyden ja nälänhädän lisääntymiseen. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu vieläkään monin paikoin. Myöskään pitkään jatkunut talouskriisi ei ole ollut omiaan helpottamaan tilannetta. Tilanne on hankala ja vaatii siksi yhä jatkuvia ponnisteluja.

womenrightsSukupuolten välinen tasa-arvo on osa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

On tärkeää muistaa, että vaikka pahimmat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ongelmat liittyvätkin eniten kehittyviin maihin ja maailman köyhiin alueisiin, eriarvoisuutta tapahtuu myös lähellä meitä. Pakolaismäärän hurja kasvu, vallitseva taloustilanne sekä erilaisten ideologioiden uusi nousu nostattavat huolta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tulevaisuudesta myös Euroopassa. Pystytäänkö kaikkia koskevat ihmisoikeudet turvaamaan? Kasvavatko tuloerot entisestään? Joudutaanko tekemään leikkauksia silläkin uhalla, että niillä riskeerataan ihmisten sosiaaliturva?

Selvää on, että näihin kysymyksiin tulee varautua niin globaalilla kuin lokaalillakin tasolla. Kansainvälisesti YK jatkaa ponnistelujaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi kaikkialla maailmassa. Uuteen kestävän kehityksen toimintaohjelmaan, Agenda 2030:een on nostettu teemoiksi muun muassa eriarvoisuuden vähentäminen ja köyhyyden poisto. Kaikki kuitenkin lähtee paikalliselta tasolta. Sinäkin voit olla osa muutosta! Voit pitää omalta osaltasi huolta siitä, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuu ympärilläsi, nyt ja tulevaisuudessa.

2agenda2030Agenda2030 sisältää useita sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoitteita!

Teksti: Nico Käräjäoja

Lähteet ja kuvat:

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *